БЕСПЛАТНА ДОСТАВА НИЗ ЦЕЛА МАКЕДОНИЈА
БЕЗ ОГЛЕД НА ИЗНОСОТ НА СМЕТКАТА

Методологија на конзервацијата на ѕидното сликарство

Книгата претставува единствен труд од овој вид и на оваа тематика издаден на македонски јазик. Содржи илустрации со одличен квалитет и на најквалитетна хартија, преку кои етапно и детално се прикажува процесот на реставраторско-конзерваторската работа на ѕидното сликарство. Оваа драгоцена книга претставува задолжителна литература во домашните библиотеки на сите ликовни уметници што се интересираат за ѕидното сликарство и за конзерваторските работи.

Година на објавување: 2020.

SKU 978-608-4906-12-4 Категории: ,

Опис

Дел од темите обработени во книгата: технички карактеристики на ѕидното сликарство; подготвителни постапки пред отпочнување на конзерваторско-реставраторските работи; примената на физичко-хемиските анализи во функција на конзерваторските истражувања; преглед на историскиот развој на конзервацијата во Република Македонија; големите реставраторски лаборатории и современи техники на конзервација; појави на деградација и нивна консолидација; техники на чистење и техники на вадење на ѕидното сликарство; сликарска реставрација (ретуш); методи на одржување итн.

Акции